مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


 

 www.wimco.ir

 

  

مدیران جهان تراز پارس

مديران جهان تراز پارس؛ يكي از موسسات موفق مشاوره و آموزش مديريت كشور است كه با اتکا به همکاران مجرب و در سالهاي فعاليت خود پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي متعدد و ارزشمندي را براي سازمانهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي بانجام رسانده است كه هر كدام از گزارشهاي تهيه شده به سهم خود از افتخارات عملكردي اين مشاور مي‌باشد. اين موسسه افتخار همكاري اساتيد و كارشناسان مجرب در رشته‌ها و تخصصهاي مختلف را از نقاط مختلف دنيا داشته و حسب مورد از مشاورت و يا مشاركت آنها در اجراي طرحها و پروژه‌هاي تحقيقاتي منعقده بهره‌مند مي گردد و با اتكا به دانش متنوع و متراكم اين نيروي عظيم و توانا در مسير اعتلاي كشور گام برمي دارد. اين مشاور با بهره گيري موثر از متخصصين برجسته ایرانی در نقاط مختلف جهان نسبت به شناسايي و انتقال دانش فني و تكنولوژي هاي نوين به كشور اقدام نموده است. سرمايه اصلي موسسه، متخصصین جهان تراز آن مي باشد. اين موسسه را صدها متخصص ایرانی در نقاط مختلف دنیا حمايت مي كنند به همین دلیل موسسه توانايي آن را دارد كه حسب مورد و در صورت نياز از مشاورت و يا مشاركت آنها در اجراي طرحها و پروژه‌هاي تحقيقاتي منعقده بين موسسه و سازمانهاي دولتي و خصوصي بهره‌مند گردد و با اتكا به دانش متنوع و متراكم اين نيروي عظيم و تواناي در اختيار موسسه با سربلندي در عرصه‌هاي مختلف پژوهش فعال مي‌باشد. مضاف بر دارا بودن هيئت علمي دانشگاهها, ‌اين موسسه از خدمات مشاوره‌اي كارشناسان موضوعي عملياتي و تجربي در حوزه‌اي گوناگون تحقيق نيز بهره‌مند مي‌باشد. تعمق در طيف و گستره وسيع پروژه‌هاي انجام يافته و در حال انجام موسسه گوياي اين واقعيت است كه مديريت موسسه در مقوله پژوهش موفق بوده و از توان بالقوه نيروهاي پرتعداد و متخصص در اختيار به نحو مطلوب استفاده كرده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مدیران جهان تراز پارس به آدرس www.wimco.ir مراجعه نمایید.