مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


شرح وظایف کمیته سیاستگذاری

کمیته سیاستگذاری

-تعداد نفرات :   20 نفر

-اعضاء :  معاونین؛ مشاورین و مدیریتهای مستقل

-شرایط ضروری :  عضویت در شورای معاونین سازمان

ماموریت و وظایف :

-تعیین اولویت ها در برنامه های نوسازی سازمانی

-بررسی؛ تصویب و ابلاغ اجرای برنامه ها به واحدها

- نظارت بر روند اجرای برنامه های مصوب