مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


شرح وظایف کمیته راهبری

کمیته راهبری طرح
 
-تعداد نفرات :   3 نفر
-اعضاء :  نمایندگان تام الاختیار مدیرعامل در طرح تحول
-شرایط ضروری :  تاییدیه مدیرعامل سازمان
ماموریت و وظایف :
-بررسی و تایید برنامه ها و نتایج طرح قبل از ارائه به کمیته سیاستگذاری
-بررسی و تایید شیوه نامه های اجرایی طرح قبل از ارائه به کمیته های اجرایی
-نظارت عالی بر روند اجرای طرح و رفع موانع احتمالی در مسیر اجرای طرح