مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


شرح وظایف کمیته اجرایی

کمیته اجرایی
 
-تعداد نفرات :   30 نفر
-اعضاء :  دو نماینده از هر واحد سازمانی
-شرایط ضروری : علاقه / قابلیت / فرصت   
ماموریت و وظایف :
-نمایندگی واحد مربوطه در طراحی برنامه های تحول
-نمایندگی دفتر تحول سازمانی در واحد مربوطه
-گردآوری و انتقال اطلاعات مورد نیاز از واحد و به واحد
-توجیه همکاران واحد در خصوص برنامه های طرح تحول
-حضور موثر در طراحی؛ پیاده سازی و نظارت بر اجرای برنامه ها