مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


اعضای کمیته اجرایی

چهارشنبه, 28 بهمن 1394 14:08

تصویر

سوابق

واحد/ سمت سازمانی

نام و نام خانوادگی

 

 فوق لیسانس مدیریت

17 سال سابقه کار

دفتر تشکیلات و روش ها

رییس گروه کیفیت

محمدرضا بصیرزاده

 

 لیسانس ادبیات فارسی

26 سال سابقه کار 

حوزه هیئت مدیره و مدیرعامل

 رئیس اداره دبیرخانه

محمدرضا حیدری سیبکی

 

 لیسانس مدیریت دولتی

20 سال سابقه کار 

معاونت برنامه ریزی

مدیر دفتر بودجه جاری

غلامعباس علی عزیزی

   

 لیسانس مهندسی صنایع

سابقه کار 18 سال

آبرسانی 

رئیس گروه کنترل پروژه  

 ناصر نفیسی
 

 فوق لیسانس سازه های آبی

11 سال سابقه کار 

امور قراردادها

کارشناس

امین نیروبخش

   

فوق لیسانس مدیریت

سابقه کار 15 سال 

 آبرسانی

مدیریت تحول

 عارف وائلی
 

 

 فوق لیسانس آبیاری و زهکشی

20 سال سابقه کار

طرح و توسعه شبکه آبیاری

مدیر دفتر حوزه کارون

بهمن شاه محمدی نبی

 

 فوق لیسانس مدیریت پروژه

24 سال سابقه کار

بهره برداری سد و نیروگاه

مدیر امور

غلام حسین عشرتی

 

 لیسانس ریاضی

26 سال سابقه کار

دفتر قراردادها

مدیر دفتر مناقصات و قراردادها

مهرداد نیک مهر

 

 فوق لیسانس مدیریت مالی

33 سال سابقه کار 

مدیریت مالی

مدیر دفتر تدوین روشهای مالی

احمد کجباف

 

 فوق لیسانس مدیریت دولتی

16 سال سابقه کار 

دفتر تشکیلات و روش ها

رییس گروه سیستمها و روشها

مجید حسین جانی

 

 فوق لیسانس اقلیم شناسی

11 سال سابقه کار

مطالعات پایه

کارشناس بانک اطلاعاتی

سارا بنی نعیمه

 

 لیسانس عمران

11 سال سابقه کار 

دفتر پژوهش های کاربردی

کارشناس

سپیده بینا

 

 دانشجوی فوق لیسانس مدیریت صنعتی

15 سال سابقه کار 

حوزه مدیریت

دفتر پیگیری مدیرعامل

علیرضا میرجانی

 

 دانشجوی فوق لیسانس مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

11 سال سابقه کار 

مدیریت مهندسی عمومی

کارشناس مرمت بناهای تاریخی

سمیه خطیبی

 

 لیسانس مدیریت صنعتی

22 سال سابقه کار 

مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس

مهران محمدزاده

 

 کارشناسی ارشد روانشناسی

سابقه کار 10 سال

 مدیریت روابط عمومی

کارشناس

 لیلا خوشکام
 

 فوق لیسانس زمین شناسی- آب شناسی

22 سال سابقه کار 

حفاظت و بهره برداری

کارشناس

محمدعلی میری

 

 فوق لیسانس آبیاری

26 سال سابقه کار 

مطالعات پایه

کارشناس

فریدون سلطانی

 

کارشناسی مهندسی عمران

سابقه کار 15 سال 

 معاونت طرح و توسعه سد و نیروگاه

کارشناس

حسین شهرویی 

 

 فوق لیسانس مدیریت اجرایی

27 سال سابقه کار 

حفاظت و بهره برداری

مدیر بهره برداری

محمود حبیبیان

 

 لیسانس زمین شناسی

22 سال سابقه کار

دفتر حراست

رییس دبیرخانه محرمانه

اسماعیل آرزومند

 

 لیسانس مهندسی مکانیک

17 سال سابقه کار

دفتر مهندسی عمومی

کارشناس طراحی

محمد آقاسی

 

 لیسانس مهندسی صنایع

سابقه کار 26 سال

مالی و پشتیبانی

کارشناس

 محمدرضا الهی
 

 دانشجوی دکتری سازه های آبی

سابقه کار15 سال

 مدیریت پژوهشهای کاربردی

کارشناس منابع آب

 فریده کرم زاده
 

 فوق لیسانس مدیریت

2.5 سال سابقه کار

مدیریت کارکنان

کارشناس

طاهره داوران

 

 فوق لیسانس مهندسی مکانیک

21 سال سابقه کار

بهره برداری سد و نیروگاه

مدیر امور تعمیرات

مریم هواخور

 

 فوق لیسانس مهندسی صنایع

14 سال سابقه کار 

بهره برداری سد و نیروگاه

کارشناس

مهری علی محمدی

 

 

 لیسانس مهندسی برق

16 سال سابقه کار

طرح و توسعه سد و نیروگاه

کارشناس

بابک کسایی

 

 

 فوق لیسانس حقوق خصوصی

18 سال سابقه کار

دفتر حقوقی

رییس گروه املاک و مستندسازی

مریم گل پیچی

 

 

 مدیریت مشارکت های مردمی  کامبیز حیدری
 

 فوق لیسانس علوم سیاسی

18 سال سابقه کار 

مشارکت های مردمی

کارشناس

هوشنگ باقری

 

 فوق لیسانس کشاورزی

13 سال سابقه کار 

مشارکت های مردمی

کارشناس

مسلم سروستانی

 

 

 فوق لیسانس سازه های آبی

 

14 سال سابقه کار

 طرح و توسعه شبکه آبیاری

رییس گروه

 بهرام برومندزاده

 

 فوق لیسانس مهندسی آب

19 سال سابقه کار 

حراست

سرپرست حریم بانی

افشین زین الدین

 

کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری سازه آبی

سابقه کار 10 سال 

 

بازرسی

رئیس گروه فنی بازرسی

داود ممبینی

 

 فوق لیسانس محیط زیست

11 سال سابقه کار 

معاونت مطالعات منابع آب 

کارشناس

بهارک شهنی زاده
 

 فوق لیسانس حقوق خصوصی

19 سال سابقه کار 

دفتر حقوقی

رییس گروه

محمد امین مفرج

 

 لیسانس مدیریت برنامه ریزی

11 سال سابقه کار 

مدیریت بازرسی

کارشناس

معصومه بابادی

    فوق لیسانس علوم ارتباطات

15 سال سابقه کار

روابط عمومی 

رئیس گروه ارتباطات برون سازمانی  

 حمید ثریانی
 کارشناسی

سابقه کار 10 سال

شبکه های آبیاری و زهکشی

رئیس گروه نظارت دفتر فنی
 فرید مقدم
دانشجوی دکترای سازه های آبی 

 دفتر پژوهشهای کاربردی

کارشناس

مریلا کرم زاده