مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


کارگروه بصیرزاده

تصویر

سوابق

واحد/ سمت

نام و نام خانوادگی

 

فوق لیسانس مدیریت

سابقه کار 17 سال 

دفتر تشکیلات و روش ها 

رئیس گروه

 محمدرضا بصیرزاده
 

 لیسانس ادبیات فارسی

سابقه کار 26 سال

 حوزه هیات مدیره و مدیرعامل

رئیس اداره دبیرخانه

محمدرضا حیدری سیبکی
 

 فوق لیسانس محیط زیست

سابقه کار 11 سال

معاونت مطالعات پایه

کارشناس

 بهارک شهنی زاده
 

فوق لیسانس سازه های آبی 

سابقه کار 11 سال

امور قراردادها

کارشناس 

امین نیروبخش 

فوق لیسانس علوم ارتباطات

15 سابقه کار

روابط عمومی رئیس گروه ارتباطات برون سازمانی

حمید ثریانی
 

فوق لیسانس سازه های آبی

سابقه کار 14 سال 

 

معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی

رئیس گروه

بهرام برومند زاده
 

لیسانس مدیریت دولتی

سابقه کار 20 سال

 برنامه ریزی

معاون برنامه ریزی

غلامعباس عزیزی