مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


کارگروه حسین جانی

تصویر

سوابق

واحد/ سمت

نام و نام خانوادگی

 

فوق لیسانس مدیریت دولتی

سابقه کار 16 سال

 دفتر تشکیلات و روش ها

مسئول گروه

 مجید حسین جانی
 

فوق لیسانس اقلیم شناسی

سابقه کار 11 سال 

 معاونت مطالعات پایه

کارشناس بانک اطلاعات

سارا بنی نعیمه
 

فوق لیسانس مدیریت پروژه

سابقه کار 24 سال 

 معاونت بهره برداری سد و نیروگاه

مدیر امور

غلام حسین عشرتی
 

 فوق لیسانس مدیریت مالی

سابقه کار33 سال

 مالی و پشتیبانی

مدیر دفتر تدوین و روشهای مالی

احمد کجباف
 

 کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری سازه آبی

سابقه کار 10 سال

 رئیس گروه فنی بازرسی داوود مبینی
 

لیسانس ریاضی

سابقه کار 26 سال 

 دفتر قراردادها

مدیر دفتر مناقصات و قراردادها

مهرداد نیک مهر