مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


کارگروه شاه محمدی

تصویر

سوابق 

واحد/ سمت

نام و نام خانوادگی

 

فوق لیسانس آبیاری و زهکشی

سابقه کار20 سال

طرح و توسعه شبکه ابیاری

مسئول گروه

 بهمن شاه محمدی نبی
 

 فوق لیسانس مهندسی مکانیک

سابقه کار 21 سال

معاونت بهره برداری سد و نیروگاه 

مدیر امور تعمیرات

مریم هواخور
 

 فوق لیسانس مدیریت

سابقه کار 2.5 سال

مدیریت کارکنان

کارشناس

طاهره داوران
 

 دانشجوی فوق لیسانس مدیریت صنعتی 

سابقه کار 15 سال

حوزه مدیریت

دفتر پیگیری مدیرعامل

علیرضا میرجانی
     
 

 لیسانس مهندسی صنایع

سابقه کار 26 سال

 مالی و پشتیبانی

کارشناس

محمدرضا الهی
 

 لیسانس عمران

سابقه کار 11 سال

مدیریت پژوهشهای کاربردی 

کارشناس

سپیده بینا