مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


کارگروه میری

تصویر

سوابق

واحد / سمت

نام و نام خانوادگی

 

فوق لیسانس زمین شناسی آب شناسی

سابقه کار 22 سال

 حفاظت و بهره برداری

مسئول گروه

 محمدعلی میری
 

فوق لیسانس کشاورزی

سابقه کار 13 سال 

 مدیریت مشارکت های مردمی 

کارشناس

 مسلم سروستانی
 

فوق لیسانس علوم سیاسی

سابقه کار 18 سال 

 مدیریت مشارکت های مردمی

کارشناس

هوشنگ باقری
 

 لیسانس مدیریت صنعتی

سابقه کار 22 سال

مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس

مهران محمدزاده
 

 دانشجوی فوق لیسانس مرمت و احیای بناها و بافت ها

سابقه کار 11 سال

 مدیریت مهندسی عمومی

کارشناس

سمیه خطیبی
 

فوق لیسانس آبیاری

سابقه کار 26 سال 

 معاونت مطالعات پایه

کارشناس

فریدون سلطانی

دانشجوی دکتری سازه های آبی

دفتر پژوهشهای کاربردی

کارشناس

مریلا کرم زاده