مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


جعفر کاهکش مشاور مدیرعامل

جناب آقای مهندس کاهکش از مدیران ارشد طرح تحول، ضرورت نوسازی و تحول سازمان را از اولویت های مهم سازمان آب و برق خوزستان دانست و اشاره نمود؛ تغییرات روزافزون محیط سازمان ها، افزایش انتظارات مردم و سازمان های بالادستی، لزوم بهبود مستمر عملکرد سازمانهای بخش عمومی را بیش از پیش نموده است. ایشان همچنین استانداردسازی فرایندهای انجام کار، توسعه مهارت های منابع انسانی و شایسته گزینی را از اولویت های مهم سازمان برشمرد.

مدیر طرح تحول ابراز امیداواری نمود با تلاشهایی که در شورای راهبری طرح و نیز کمیته های اجرایی تخصصی مرتبط با طرح به انجام می رسد، سازمان بتواند در یک سال آینده فرایند نوسازی حوزه های کلیدی عملکرد خود را به انجام رسانده و اثر بخشی و کارآمدی خود را به سطح بالایی از بازدهی برساند.