مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


محسن پورشمسا مدیر دفتر بهبود و تحول سازمان

 

 آقای مهندس محسن پورشمسا  طی حکمی از سوی مدیریت محترم عامل به عنوان مدیر تشکیلات و روش های سازمان منصوب شدند. آقای پورشمسا که پیش تر مجری طرح تحول سازمان بودند در جلسه معارفه خود اظهار داشتند که طرح تحول سازمانی به عنوان یکی از مهمترین حوزه های اداره تشکیلات و روش های سازمان پیگیری شده و به زودی شاهد نتایج درخشانی در این حوزه خواهیم بود. بازطراحی ساختار سازمانی، طراحی نخستین شناسنامه های استاندارد برای مشاغل سازمان، استعدادیابی و هدایت کارکنان در مسیرهای مناسب شغلی، استقرار نظام استاندارد ارزیابی عملکرد کارکنان و شناسایی، بهبود و الکترونیکی نمودن فرایندهای کسب و کار سازمان از جمله اقدامات مهمی است که در مراحل پایانی بوده و پس از تکمیل می تواند تاثیر چشم گیری در بهبود و توسعه سازمان داشته باشد.