مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


حمیدرضا اسماعیلی معاون برنامه ریزی

معاون برنامه ریزی سازمان آب و برق استان خوزستان : برنامه طرح تحول یک انتخاب نیست یک الزام برای حیات سازمان است.

آقای مهندس اسماعیلی معاون برنامه ریزی سازمان آب و برق استان خوزستان، در جمع مدیران سازمان ایراد سخنرانی نمود. در این سخنرانی که در سالن همایش های هتل بوستان اهواز برگزار شد، اهداف و برنامه های طرح تحول سازمان تشریح شد. آقای مهندس اسماعیلی ابراز امیدواری نمود، اجرای طرح تحول سازمان، بعنوان یک پروژه زیرساختی، باعث تحول اساسی در سازمان آب و برق استان خوزستان گردد.

وی اشاره نمود بیشتر ما پیشرفت را دوست داریم ولی علاقه ای به تغییر نداریم، برای تغییر نیازمندیم شهامت تغییر را داشته باشیم. وی گفت: تغییر همراه با تدبیر، خلاصه تعریف تحول است.

 

مهندس اسماعیلی در تعریف طرح تحول، آن را فعالیت یا تلاشی، برنامه ریزی شده و بلند مدت دانست که سازمان یا فرد را به سمت جایگاه بالاتر حرکت می دهد. ایشان همچنین اجرای پروژه طرح تحول را پشتیبانی از کارکنان سازمان از وضعیت فعلی به وضعیت عالی برشمرد و گفت: تحول اداری کشف راه هایی برای بهتر کار کردن و بهتر بودن است. سازمان یک موجود زنده است و با افزایش عمر و بزرگ شدن دچار فرسودگی می شود و ابزارهای آن نیز فرسوده می شود. طبیعاتا در چنین سازمانی استراتژی ها به روز نیستند، فرهنگ سازمانی با استراتژی ها ناسازگار می شود و فرایندها و ساختار سازمان دچار پیچیدگی افراطی می شود. در چنین شرایطی تنها دو راه برای سازمان وجود خواهد داشت یا به سمت ویرانی حرکت کند یا بازآفرینی و اصلاح نماید. آقای اسماعیلی گفت: امروز تحول برای سازمان یک الزام است . برنامه تحول یک انتخاب نیست یک الزام برای حیات سازمان است. ما قصد داریم در برنامه تحول در پنچ گام اساسی سازمان را به نقطه بدون بازگشت برسانیم.

آقای مهندس اسماعیلی اهداف طرح تحول را اینگونه برشمرد:

1- شفاف سازی و عمق بخشی به اهداف و برنامه های سازمان و هم بند نمودن اهداف سازمان

2- بازنگری و بهسازی ساختار و روشها

3- بازنگری وضعیت سرمایه انسانی

4- افزایش سازگاری بین ساختار فرایندها، استراتژی، افراد و فرهنگ سازمان

وی همچنین اشاره نمود برنامه های طرح تحول در چهار حوزه اصلی شکل گرفته است

1- استراتژی و برنامه، که در این حوزه برنامه های راهبری و عملیاتی تعریف می شود و بهسازی ساختار سازمانی و آینده پژوهشی در دستور کار قرارا دارد.

2- نظام های منابع انسانی، که در این حوزه راه اندازی مرکز ارزیابی و توسعه شناسنامه شغلی و مدیریت دانش تعریف شده است.
3- آموزش و توسعه، که در این حوزه نیازسنجی آموزشی منطبق بر نیاز سازمان، تحول در طراحی و برگزاری دوره ها اعم از دوره های آموزشی در داخل و خارج از کشور در دستور کار قرار گرفته است. آموزشهایی که موجب تغییر در رفتار کارکنان می شود و آموزشهایی که سبب کسب مهارت های لازم برای انجام ماموریت های محوله می شود.
4- فناوری اطلاعات، که در این حوزه سیستم مدیریت منابع انسانی، مدیریت برنامه پیش بینی شده است.


آقای مهندس اسماعیلی با اشاره به اینکه اجرای طرح تحول برعهده کمیته اجرایی است، تاکید نمود: این برنامه گذر از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب سازمان است. کمیته اجرایی بعنوان اتاق فکر طرح تحول عمل خواهد نمود و بستر سازی و اجرای طرح را بردوش خواهد داشت . وی گفت: حمایت فکری و عملی از این طرح وظایف کلیدی کمیته های اجرایی است. در پایان آقای مهندس اسماعیلی پور معاون برنامه ریزی سازمان آب و برق استان خوزستان، آمادگی خود را برای اجرای برنامه تحول سازمان اعلام نمود و همچنین حمایت همه جانبه خود را از کمیته اجرایی اعلام داشت.