مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص)

مشخصات شرکت

نوع فعالیت  : بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور 

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص)

تاریخ تاسیس : 1370

مرکز شرکت : اهواز

تعداد پرسنل: 195

تلفن تماس  : 33741409 

نشانی شرکت : اهواز . گلستان . بلوار فروردین . جنب پارک شقایق

 

مشخصات مدیر عامل

نام مدیرعامل : شاهین کوه بزن

 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : سازه های آبی

سابقه مدیریت: 16 سال

تاریخ انتصاب :1393

تلفن مستقیم: 33741044

نمودار سازمانی

 

موضوع فعالیت شرکت

در سال 1314 كه عمران و آبادي خوزستان موردتوجه دولت وقت قرار گرفت ، مقرر شد تا در راستاي تأمين آب زراعي منطقه شاوور اقدام به احداث ساختمان سدهاي خيرآباد و شاوور گردد . از زمان احداث سد ها بدليل عدم احداث شبكه آبياري و زهكشي بهره برداري مطلوب از اين سدها  بعمل نمي آمد تا اينكه در سال 1344 با آغاز كار سازمان عمران كرخه و شاوور مطالعاتي در اراضي آبخور رودخانه شاوور انجام گرفت كه با توجه به وسعت منطقه و اعتبارات عمراني در آن زمان مقرر شد در بدو امر منطقه اي به وسعت 5000 هكتاري از زمينهاي قسمت سفلاي دشت را براي آزمايش عمليات اصلاح اراضي و شستشوي خاك و چگونگي بهره برداري از خاكهاي شور اختصاص داده و اجراي كار را به سازمان آب و برق خوزستان محول نمايند . 

ساختمان شبكه آبياري اين طرح كه بنام طرح 5000 هكتاري موسوم است با اصول فني و علمي و زهكشهاي عمقي از چند سال قبل تكيمل گرديده كه در حال حاضر مورد بهره برداري قرار مي گيرد . 

 

 

تاریخچه شرکت

فعاليتهای كشاورزي در منطقه حميديه از زمان صولت الدوله در سال 1314 با نصب يك دستگاه پمپ ديزلي در منطقه حميديه بر روي ساحل چپ رودخانه كرخه جهت تأمين آب بخشي از اراضي باز مي گردد . اين تلمبه خانه چند صد هكتار از اراضي سمت چپ رودخانه كرخه و اراضي اطراف روستاي كوت را آبياري مي نمود . شركت كشاورزي جنوب نيز براي توسعه كشاورزي در منطقه ، تلمبه خانه جديدي در مجاورت تأسيسات قديمي نصب و چند هزار هكتار از اراضي حميديه و اطراف را مشروب ساخت . 

سازمان برنامه و بودجه توسط مهندسين مشاور از سال 1318 مطالعات مرحله شناخت و توجيهي احداث شبكه آبياري و زهكشي در دشت آزادگان ( دشت ميشان ) را شروع و تكميل نمود . بنگاه مستقل آبياري در سال 1328 عمليات اجرائي طرح فوق را آغاز و تا سال 1337 اغلب عمليات مربوط به ساختمان سد كرخه – كانالهاي اصلي و شبكه آبياري منطقه را باتمام رسانده و مورد بهره برداري قرار داد . با احداث سد كرخه شبكه آبياري نيمه مدرن حميديه و قدس توسط سازمان عمران كرخه اجرا و مورد بهره برداري قرار گرفت . بدليل خاكي بودن مسير كانالها و تخريب بخشي از اراضي و كاهش شديد بهره برداري از منابع آب و خاك طي سالهاي 1352 الي 1357 مطالعات مرحله اول و دوم تهيه نقشه هاي اجرائي شبكه مدرن حميديه و قدس توسط شركت مهندسين خدمات ايران زمين انجام پذيرفت . 

در سال 1362 قرارداد اجراي پروژه حميديه سمت چپ به جهاد سازندگي اصفهان و در سال 1365 قراردادهاي اجرائي پروژه حميديه سمت راست و قدس با شركت هاي كيسون و جاب منعقد گرديد . 

در سال 1368 عمليات اجرائي شبكه 1 و 2 آبياري و زهكشي طرح هاي حميديه و قدس خاتمه يافته و مورد بهره برداري قرار گرفت . 

 

 

رودخانه شاوور در حدود 15 كيلومتري شمال شهر شوش از حوزه آبياري حسين آباد شوش و سگوند دزفول سرچشمه گرفته كه پس از آبياري قراء مجاور رودخانه و عبور از زير پل شاوور قسمت كوچكي از اراضي واقع در انهار مالح و قومات را مشروب ساخته و سپس از محل سدهاي خيرآباد و شاوورعبور مي نمايد و در پايين دست سد شاوور اراضي آهو دشت و سمت راست خود

 را آبياري مي نمايند . رودخانه شاوور در حوالي نهر مزرعه به قسمت جنوبي زمينهاي شاوور وارد شده و پس از آن به انشعابات كوچك تقسيم و وارد باتلاقهاي متعدد و وسيعي مي گردد . 

منشاء اصلي تأمين آب رودخانه شاوور جريان وسيع آبهاي زير زميني است كه بصورت چشمه هاي كوچك و متعدد در اراضي بالادست ظاهر مي گردند . منبع ديگر تأمين آب رودخانه زه آبهاي هاي انهار آبياري قديمي مشتق از رودخانه كرخه بوده كه شامل هرموشي ، چيچالي ، دهداري ميباشند كه اخيراً با مسدود شدن اين انهار زه آب حاصل از كانال دز غربي بخصوص آبهاي برگشتي از آبياري اراضي هفت تپه جايگزين آنها شده است . بدين ترتيب رودخانه شاوور بصورت يك زه كش طبيعي عمل مي نمايد كه در طول مسير وضع زاينده اي بخود گرفته بطوريكه ميزان جريان طبيعي آن بطرف پايين دست در حال افزايش است . 

 

ارکان برنامه راهبردی

 

ماموریت :

تآمین – انتقال و توزیع آب به مشترکین و همچنین جمع آوری زه آب حاصل در سطح شبکه های آبیاری و زهکشی

چشم انداز :

استفاده از تکنولوژی های نوین در سنجش کشت

استفاده از ابزار نگاری و رفتار سنجی کیفی و کمی آب جهت مدیریت بهینه

افزایش مشارکت مردم و کشاورزان در بهره برداری از آب و تأسیسات

تجهیز شرکت به ادوات و ماشین آلات روز دنیا در بهره برداری از تأسیسات آبی

اهداف :

برنامه ریزی صحیح و انجام فعالیت های لازم به منظور تأمین و انتقال آب مطمئن و پایدار جهت مصارف کشاورزی

برنامه ریزی، تغییرات و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات آبیاری و زه کشی

 

استراتژی : 

تعیین و بهبود مداوم فرآیندهای کاری مناسب در هر یک از واحدهای شرکت و نهادینه کردن آنها

بررسی میزان دستیابی به اهداف کیفی تعیین شده و انجام اقدام اصلاحی لازم

تلاش در جهت ترغیب مصرف کنندگان به منظور استفاده بهینه از منابع آب

تقویت و تحکیم حس مسئولیت پذیری کلیه کارکنان به منظور انجام فعالیت های شرکت

تامین منابع مورد نیاز برای انجام صحیح فعالیتها

ایجاد شرایط لازم برای رشد و توسعه مهارتهاری شغلی کلیه کارکنان 

کد خبر: 469