مطالب مهم
تصویری - سه شنبه, 02 آذر 1395 09:29
شنیداری - چهارشنبه, 12 اسفند 1394 10:32
دامنه تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 15:16
معرفی طرح تحول - چهارشنبه, 14 بهمن 1394 12:07


شرکت پزشکی تخصصی صنعت آب و برق خوزستـان

مشخصات شرکت

نوع فعالیتانتفاعی

 شرکت پزشکی تخصصی صنعت آب و برق خوزستـان

تاریخ تاسیس : 1374

مرکز شرکت : اهواز

تعداد پرسنل: 60

تلفن تماس  : 33722275

پست الکترونیک: kwpacc1374@gmail.com

نشانی شرکت : اهواز، گلستان، خیابان فروردین، نبش آذر 

 

مشخصات مدیر عامل

نام مدیرعامل : داوود دارابی

 

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : عمران

سابقه مدیریت: 30 سال

تاریخ انتصاب : 1394

تلفن مستقیم33722275

نمودار سازمانی

 

موضوع فعالیت شرکت

خدمات درمانی و پزشکی تخصصی

 

تاریخچه شرکت

خدمات درمانی و پزشکی تخصصی از سال 1374 آغاز شده است.

 

 

 

ارکان برنامه راهبردی

 

ماموریت :

ساخت و راه اندازی دی کلینیک جدید با تمامی امکانات و تجهیزات به روز

چشم انداز :

 

اهداف :

خدمات با کیفیت به مراجعین و پرسنل محترم سازمان آب و برق خوزستان و شرکتها تابعه

استراتژی : 

خدمات با کیفیت به مراجعین

 

کد خبر: 490